aanmelden/opzeggen

Verenigings Handboek          AVG en privacy

Aanmelden

Wil je lid worden dan kunt je je opgeven via dit online inschrijfformulier. Voordat je lid wordt mag je 4 keer gratis meedoen met de trainingen.

Opzeggen

Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd per einde van het kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober) en dit moet uiterlijk één maand voor het einde van het kwartaal gemeld worden aan de ledenadministratie@avdeltasport.nl  en even aan de trainer laten weten.

Adreswijzigingen

melden bij de ledenadministratie ledenadministratie@avdeltasport.nl 

Contributie

Het lidmaatschap van de atletiekunie is verplicht en duurt zolang het lidmaatschap van AV Delta Sport duurt en kan niet afzonderlijk opgezegd worden. Jeugdleden zijn verplicht wedstrijdlid. De verenigingscontributie wordt per kwartaal geïnd, bij voorkeur per automatische incasso. Bij de verenigingscontributie voor het eerste kwartaal wordt de basiscontributie van de Atletiekunie en indien van toepassing de wedstrijdlicentie in rekening gebracht. Bij nieuwe leden gebeurt dit de eerste keer dat er contributie betaald moet worden, dan worden ook de eenmalige administratiekosten die de atletiekunie vraagt in rekening gebracht.

 

Categorieindeling per 1 november 2021

Categorie Geboortejaar

Verenigingscontributie
Per kwartaal

Atletiekunie basiscontributie*
Per jaar

Wedstrijdlicentie *
Per jaar
Minipupillen 2015 en later 19,00 15,90 geen
Pupillen C 2014 19,00 15,90 8,60
Pupillen B 2013 19,00 15,90 8,60
Pupillen A 2012/2011 19,00 15,90 8,60
Junioren D 2008/2007 22,50 16,80 15,30
Junioren C 2006/2005 22,50 16,80 15,30
Junioren B 2004/2001 22,50 16,80 15,30
Junioren A 2002/2001 22,50 16,80 15,30
Senioren*** 2002 en eerder 29,00 18,15 24,50
Masters*** 1987 en eerder 29,00 18,15 24,50
Recreant   29,00 18,15  
Bosleden   12,50 18,15  
Gastlid**   12,50 18,15  

De administratiekosten* van de atletiekunie voor nieuwe leden bedragen € 8,00.

* Deze bedragen worden per 1 januari 2022 door de atletiekunie aangepast. 
Vanaf 1 oktober t/m 31 december 75% korting op de basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.

** Gastleden zijn leden die elders in het land lid zijn van een atletiekvereniging en via deze vereniging al basiscontributie aan de atletiekunie betalen.

*** Master word je op de dag dat je 35 jaar wordt (mannen en vrouwen). Ook de verschillende leeftijdscategorieën binnen de masters gaan in op de verjaardag. Meer informatie over de indeling van de categorieën binnen de masters en senioren staat op de website atletiekunie.nl.

 

Gezinskorting: 3e betalende (jongste) lid: 50% korting op de verenigingscontributie en het 4e betalende (jongste)lid: 100% korting op de verenigingscontributie.

Ereleden krijgen vrijstelling van de verenigingscontributie en de basiscontributie atletiekunie.

Penningmeester: Wietske Heerebout
e-mail: penningmeester@avdeltasport.nl

 Verenigings Handboek

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht