aanmelden/opzeggen

Verenigings Handboek          AVG en privacy

aanmelden

Wil je lid worden dan kunt je je opgeven bij de groepstrainers, ze hebben een inschrijfformulier voor je. Voordat je lid wordt mag je 4 keer gratis meedoen met de trainingen.

opzeggen

Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd per einde van het kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober) en dit moet uiterlijk één maand voor het einde van het kwartaal gemeld worden aan de ledenadministratie@avdeltasport.nl  en even aan de trainer laten weten.

adreswijzigingen

melden bij de ledenadministratie ledenadministratie@avdeltasport.nl 

contributie

De contributie wordt per kwartaal geïnd, bij voorkeur per automatische incasso. Bij de verenigings-contributie voor het eerste kwartaal wordt de basis-contributie van de Atletiekunie en de wedstrijd-licentie in rekening gebracht. Bij nieuwe leden gebeurt dit de eerste keer dat er contributie betaald moet worden, dan wordt ook de eenmalige aanmeldingskosten die de Atletiekunie vraagt in rekening gebracht. Jaarlijkse aanpassing op 1 november;

De basiscontributie van de Atletiekunie, de wedstrijdlicentie en de aanmeldingskosten van de Atletiekunie wordt elk jaar per 1 januari verhoogd, de Atletiekunieraad stelt deze bedragen vast.

Categorieindeling per 1 november 2020

Categorie Geboortejaar

clubcontributie

per kwartaal

Atletiekunie basiscontr. p/j

Wedstrijdlic. p/j
Minipupillen 2013 en later 18,00 15,05 geen
Pupillen C 2012 18,00 15,05 8,15
Pupillen B 2011 18,00 15,05 8,15
Pupillen A 2010/2009 18,00 15,05 8,15
Junioren D 2008/2007 21,50 15,90 14,50
Junioren C 2006/2005 21,50 15,90 14,50
Junioren B 2004/2001 21,50 15,90 14,50
Junioren A 2002/2001 21,50 15,90 14,50
Senioren 2000 en eerder 27,50 17,20 23,20
Masters 1985 en eerder 27.50 17,20 23,20
Recreant   27,50 17,20  
Bosbokken   10,00 17,20  
Zandloapers   10,00 17,20  
Gastlidmaatschap halve prijs  verenig.contr.    
Alle categorieën: aanmeldingskosten AU eenmalig € 7,60        

* Categorie: jaarlijkse aanpassing per 1 november.

* Master word je op de dag dat je 35 jaar wordt (mannen en vrouwen). Ook de verschillende leeftijdscategorieën binnen de masters gaan in op de verjaardag.

De contributie wordt per kwartaal geïnd, bij voorkeur per automatische incasso. Bij de verenigingscontributie voor het eerste kwartaal wordt de basiscontributie en de wedstrijdlicentie van de Atletiekunie in rekening gebracht.

Bij nieuwe leden gebeurt dit de eerste keer dat er contributie betaald moet worden inclusief de eenmalige aanmeldingskosten.

Gezinskorting:

3e betalende (jongste) lid: 50% korting op de verenigingscontributie.

4e betalende (jongste)lid: 100% korting op de verenigingscontributie.

onderverdeling masters

Vrouwen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.

Mannen : 35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.

onderverdeling senioren

Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.

 

aanvullende informatie

VERENIGINGSCONTRIBUTIE   Moet worden betaald door iedereen die gebruik maakt van de trainings- en/of wedstrijdfaciliteiten.

BASISCONTRIBUTIE ATLETIEKUNIE   Moet worden betaald door alle leden behalve: jury-, commissie-, bestuurs-, en ereleden en trainers.

WEDSTRIJDLICENTIE   Moet worden betaald door pupillen, junioren, senioren en masters.

GEZINSKORTING   3e betalende (jongste) lid van een gezin:50 % korting op de verenigingscontributie; 4e betalende (jongste) lid van een gezin:100% korting op de verenigingscontributie.

tijdelijke vrijstelling verenigingscontributie

Atleten die langere tijd niet kunnen trainen, b.v. wegens studie of langdurige ziekte, kunnen vrijstelling krijgen van het betalen van de verenigingscontributie voor een periode van maximaal 12 maanden. Zij moeten gedurende die periode wel de Atletiekunie-basiscontributie en de wedstrijdlicentie aan de vereniging betalen.
Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen moet van te voren een verzoek worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur beslist of aan het verzoek wordt voldaan.

Penningmeester: Wietske Heerebout
e-mail: penningmeester@avdeltasport.nl

 

 Verenigings Handboek

Downloads: