Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
Dit zijn de vragen:
Heeft u al eerder gelopen?
Zo ja, welke verenigingen en wanneer?
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u aan kennis te hebben genomen van de privacyverklaring
van de vereniging en akkoord te gaan met opname van bovenstaande gegevens in de ledenadministratie.
 
Vergeet niet het vrijwilligersformulier in te vullen!
Opmerking