Algemene leden vergadering 2024

Wij nodigen onze leden van harte uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering.
- Vrijdag 12 april 2024
-19.30uur
- Kantine AV Delta Sport
- Gebruik deze kans om mee te praten en te denken!

Hopelijk tot dan
Nieuws Overzicht