Start volwassentraining

Afgelopen week zijn de jeugdtrainingen weer hervat en is het bestuur druk bezig geweest om de 1e versie van het interne protocol aan te passen zodat ook de trainingen van de volwassenen weer kunnen beginnen.

Vanaf 18 mei is het voor alle leden weer mogelijk om op de baan en in het bos te trainen maar gelden er wel strikte regels om te kunnen voldoen aan de protocollen zoals afgegeven door NOC-NSF, de Atletiekunie en Veiligheidsregio.

Wij vragen iedereen goed kennis te nemen van bijgevoegde Locatiegebonden afspraken Corona zoals opgesteld door het bestuur in overleg met de trainers en van het Protocol Verantwoorde Atletieksport van de Atletiekunie.

De interne Locatiegebonden afspraken Corona zijn een aanvulling of nadere invulling voor het protocol van de Atletiekunie en moet dus samen gelezen worden met dit protocol.

Wij realiseren ons als bestuur en trainers dat het erg veel regels zijn en hebben er begrip voor dat jullie wellicht denken "moet dit nou allemaal?".
Het antwoord hierop JA, het moet, de gezondheid van onze leden staat voorop en daarvoor zijn deze regels.

Door de Gemeente zal actief worden toegezien op de regelgeving en bij niet naleving kunnen sancties volgen, wij rekenen dus op jullie medewerking zodat we met zijn allen kunnen blijven werken aan onze gezondheid en lekker kunnen blijven sporten.

Mochten jullie naar aanleiding van de stukken vragen hebben dan verzoeken we jullie deze te stellen bij het bestuur (voorzitter@avdeltasport.nl) als ze over het protocol gaan, voor vragen over de training kunnen jullie bij de trainers terecht.

Wij wensen jullie allemaal veel sportplezier #staysafe


Sebastiaan Heikoop
namens het bestuur

Downloads:

Nieuws Overzicht