Vrijwilligers!

Maandagavond was er een bijeenkomst in het clubgebouw met Patrick Elfrink van de SMWO en Rob van der Sleen, Co de Feijter, Co Kloet, Jolanda Schot, Sylvia Glerum en Henny de Jonge. Rob is 4e jaars student aan de Hogeschool Rotterdam, hij volgt de opleiding Sport Marketing & Management en loopt stage bij de SMWO. Rob onderzoekt nu het vrijwilligersbeleid bij 2 sportclubs waar de verbeterpunten zitten in het vrijwilligersbeleid. Maud van Liere was verhinderd en stagebegeleider Anouk van de SMWO was ziek en hebben deze eerste bijeenkomst gemist.

Er werd gebrainstormd over wat er goed gaat, beter kan en waar de prioriteiten liggen. Aan de hand daarvan gingen we aan de slag met de 5 B's een compleet  nieuwe term voor de meesten van ons. 

  1. Binnenhalen
  2. Begeleiden
  3. Belonen
  4. Behouden
  5. Beëindigen

Voor deze 5 B's hebben we allemaal onze suggesties doorgegeven en besproken. Rob gaat dit evalueren en samenvatten, we krijgen daar een overzicht van en gaan de volgende keer, 18 maart, bespreken hoe hier beleid op gemaakt kan worden. 

In eerste instantie kwam er uit dat we een mooie ploeg enthousiaste vrijwilligers hebben maar dat die wel slinkt dus we moeten wel voor nieuwe aanwas zorgen zodat er geen activiteiten afgezegd moeten worden door gebrek aan vrijwilligers. Gelukkig is dit nog niet voorgekomen.

Wat er beter kan is de communicatie alle kanten op, zodat er een breder draagvlak kan worden gecreëerd. 

Prioriteit is voorkomen dat vrijwilligers afbranden, vele handen maken licht werk. Veel (ouders van) leden weten niet wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van een wedstrijd. De kantine draaiende te houden, zorgen dat er medailles zijn, sponsoren, vergunningen en degelijke. 

De eerste goede tips van Rob hebben we al meegekregen:

  1. Ken je leden! wie weet welke specialisten er zijn die het een leuke uitdaging vinden om mee te helpen (denken). 
  2. Koppelen! Nieuwe vrijwilligers koppelen aan mensen die de weg weten zodat ze goed geïnformeerd worden.
  3. Structuur aanbrengen in de aandachtspunten.

Misschien dat er mensen zijn die na dit artikel meteen al denken; "Ja ik wil ook mijn steentje bijdragen!" neem direct contact op. Er is echt op allerlei gebied iets te doen, mooie affiches ontwerpen, wervende artikelen schrijven, training geven, jeugd begeleiden, de kantine gezellig(er) maken, de onderhoudscommissie timmert, snoeit en schildert.

52703721_2066116283508859_114758777370050560_o_1.jpg

52657023_2066116353508852_5490129125358174208_o_1.jpg

52451549_2066116470175507_7653785309502504960_o_1.jpg

Nieuws overzicht