WOC-baan

De WOC-baan (Wedstrijd Organisatie Commissie) organiseert de wedstrijden op de baan, In 2019 staan er niet veel baanwedstrijden op het programma in Zierikzee, de kalender van de VZA (Vereniging Zeeland Atletiek) is overvol. Geprobeerd wordt om toch enkele wedstrijden op bijvoorbeeld de zaterdagmorgen te organiseren voor de pupillen. Op zaterdag 16 maart hebben we eerst nog de Indoorwedstrijd in Laco. Het baanseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober. Op 3 mei staat er een avondbaanwedstrijd op het programma en op 28 september de clubkampioenschappen.

De WOC-baan bestaat uit;

Ronald Rasenberg, Arjan de Vos, Mariska Goudswaard en Johan van den Hoek. Mariska is de juco-baan (juru coördinator) ze werft de juryleden en hulptroepen bij de indoor en baanwedstrijden. Het jurykorps is aangevuld met enkele enthousiaste nieuwe juryleden die deze winter de cursus gevolgd hebben.

 

Jaarplan 2018 Deltasport: commissie WOC-baan

Wat willen we bereiken ?

We willen elk jaar 1 grote wedstrijd organiseren (ipv meerdere kleine wedstrijden). Proberen  om hiervoor een vast moment in het jaar te kiezen. Voorkeur eind mei / begin juni. Een ruim aanbod aan onderdelen op het programma zetten, waardoor we (hopelijk) veel deelnemers trekken. Dit is ook aantrekkelijker voor het jurycorps. N.B.: dit hoeft niet noodzakelijkerwijze het ZK te zijn, maar dit kan natuurlijk wel.

Hoe gaan we dit bereiken ?

Volop onderdelen aanbieden op 1 dag. Deze wedstrijd ruim op tijd promoten via allerlei kanalen. Mogelijk in combinatie met AC-wedstrijd pupillen (of “gewone” wedstrijd pupillen).

Wat hebben we hiervoor nodig ?

2 nieuwe hoogspringpalen en 2 nieuwe hoogspringlatten.

 

Wat willen we bereiken ?

We willen in 2018 minimaal 5 nieuwe juryleden binnenhalen c.q. opleiden.

Hoe gaan we dit bereiken ?

We hebben al volop mails gestuurd en berichtgeving op FB en de website. Dit heeft (nog) niet veel opgeleverd. Bedoeling is om een oproep te doen op de oudersvergadering, welke binnenkort gehouden wordt voor de ouders van de pupillen / junioren.

Wat hebben we hiervoor nodig ?

Het enthousiast overbrengen van de boodschap, dat atletiek niet zonder juryleden kan.

Cursus organiseren kost NIETS. Wel de cursisten een lunch en drinken aanbieden, alsmede de kantine beschikbaar stellen voor de cursus.

 

Tips om de vereniging verder te laten groeien en bloeien :

Samenwerkingen aangaan met andere sporten. Bijvoorbeeld tijdens de zomerstop van de voetbal of hockey (of andere takken van sport), speciaal voor hen 1 of 2 trainingen beleggen.