Looptrainers

De looptrainers proberen de lopers naar een hoger plan te brengen door goede gerichte oefeningen en tips om houding, stijl en conditie te verbeteren. Om deelname aan onze eigen wedstrijden te stimuleren hoeven leden van Delta Sport bij voorinschrijving van onze eigen wedstrijden geen inschrijfgeld te betalen. (let op dit geldt niet voor de Roparun sponsorlopen, de Zwaarste 10 en de Ronde van Bruinisse). 

Bovendien is de DAC (Delta Allround Competitie) in het leven geroepen om de deelname te bevorderen.

JAARPLAN 2018 volwassenentrainers

 • In het 2e kwartaal wordt er een hardloopcursus voor beginners op donderdagavond georganiseerd om nieuwe lopers te bereiken/loopsport te promoten voor maximaal 50 deelnemers.

 • In het 2e kwartaal worden de clubloopjes “rondje Kaaskenswater” en “coopertest” georganiseerd om het ervaren van het lopen van wedstrijden laagdrempelig te maken. Tevens wordt de coopertest gebruikt als meetmoment voor de hardloopcursus en om de nieuwe leden beter/sneller te laten integreren.

  Om een maximale deelname te verkrijgen aan DeltaSport wedstrijden (minimaal 40 deelnemers op “Kaaskenswater” en de “coopertest” en minimaal 25 deelnemers op overige baan/bos wedstrijden) worden de trainingsschema’s van de loopgroepen hierop afgestemd.

  Op 31 december 2018 zijn de loopgroepen gezamenlijk gegroeid met 20 actieve lopers.

  Vanaf 1 januari 2018 is de Bosbokkenloopgroep op zaterdagochtend onderdeel van DeltaSport om ‘overloop’ van DeltaSporttrainingen naar niet-DeltaSportloopgroepen te beperken. Deze loopgroep traint gezamenlijk voor specifieke evenementen, vooral gericht op trails en (halve)marathons.

  In 2018 vindt uitbreiding plaats van het trainerscorps met (minimaal) 1 AU-trainer om kwalitatief goede trainingen te waarborgen (bv. bij uitval van trainers door blessures en/of uitbreiding van de loopgroepen).

  In 2018 overlegt het trainerscorps 1x per kwartaal om een goede afstemming van trainingen te waarborgen, de groepsindelingen te evalueren, eventueel het trainersrooster bij te stellen, aanschaf van nieuw materiaal te bespreken, een cursus/ looptrainersdag te bespreken, de organisatie van “Kaaskenswater” en de “coopertest” af te stemmen en het organiseren van de hardloopcursus.

  In 2018 wordt een vervolg gegeven aan “DAC seizoen 2017-2018” waarna deze wordt geëvalueerd. Voor seizoen 2018-2019 wordt in het 3e kwartaal 2018 een voorstel gemaakt voor een nieuwe uitwerking, dit naar aanleiding van de evaluatie. Dit om lopers opnieuw uit te dagen tot allround en regelmatig deel te nemen aan wedstrijden.

  De trainersgroep organiseert in 2018 minimaal 1 cursus van de atletiekunie om het kennispeil van de groep uit te breiden c.q. op peil te houden.

  Uiterlijk op 1 april 2018 hebben de trainers een trainerscoördinator gekozen uit hun midden. Is dit op 1 april niet bereikt dan zal het bestuur gevraagd worden om een ‘externe vacature’ uit te zetten.

  Begrotingsaanvraag:
  500,= euro voor aanschaf nieuwe materialen 1500,= euro voor opleiden trainers
  300,= euro voor advertenties HLC