onderhoud aan de baan

Binnen Delta Sport is er een groepje vrijwilligers die elke eerste dinsdagmorgen van de baan bijeenkomt in het clubhuis. Daar heeft de coördinator een wensenlijstje met klusjes die nog gedaan moeten worden. Onder het genot van een bakje koffie mag je een karweitje kiezen dat je ligt, de variatie is enorm groot, ook mede afhankelijk van het seizoen,.

Heb je tijd op de eerste dinsdag van de maand kom dan gerust eens langs of er voor jou wellicht nog een mooie uitdaging ligt. Je bent van harte welkom.

Jaarplan 2018 Onderhoudscommissie Delta Sport 

Hoofddoel 2018:

Gebruiksklare staat van atletiekbaan, vaste atletiekinstallaties en clubgebouwen.

 

Wij gaan in 2018 daartoe als volgt te werk:

Maandelijks onderhoud door vrijwilligers (volgens schema en ad hoc)

Goede samenwerking met GSD mbt hun onderhoudstaak en baankeuring

Reparatie cq vervanging van ondeugdzaam materiaal, installaties en gebouwen

 

Hiervoor hebben wij het volgende materiaal en diensten nodig:

1.     Gereedschap                                                                                                                                        

                 Aanvulling clubgereedschap (accuboor, schuurmachine, klein gereedschap)      450

                 Klein materiaal (verf, ijzerwaar, hout, tegels, lampen etc)                                        550        

                          Aanvulling tuingereedschap (bladblazer, snoeischaar, strimmer)                          500

                

2.     Inzet derden (reparaties, specialisten)                                                                                                               500                                                                                                                                                                                                         

3.     Projecten                                                                                                                                                       

                 Douche installatie (warmwater toevoer, doucheknoppen & koppen)              1000

                 CV ketel vervanging                                                                                                   1500

                 Kunststof grondbedekking (werpkooien, springbakken) (pm)

                 Dak Clubhuis vernieuwen/bekleden (pm)

                 Polsstok installatie (pm, GS-D)

                 Buiten Luidsprekers voor geluidsinstallatie                                                          1500                                                                                   

 

Ons vrijwilligersbestand moet minimaal voldoen aan:

Regulier: Klusploeg van 5-7 man (gemiddeld 10 dpj persoon)

Steun/advies van professionals uit ledenbestand

 

De staat van de accommodatie moet dan voldoen aan

AU eisen voor atletiekbaan en installaties

Wensen van trainers voor trainingsfaciliteiten

Veiligheidseisen voor gebouwen en terrein

Eisen voor hygiene in natte cellen en keuken

Goede toegankelijkheid en toonbaarheid van terrein en opstallen

 

Geschatte kosten in 2018 om hoofddoel te bereiken

Regulier onderhoud    2000

Projecten                        4000         

Stelpost:                        10 000 voor vervanging sanitair

Totaal kosten               16000 incl. stelpost als boven

 

NB 1: excl. gebruik en onderhoud gas/licht/water, gaat direct naar penningmeester

NB 2: Kantinecommissie levert eigen plan + begroting (incl. keuken en bar)

NB 3: Vervanging atletiek materiaal in budget van BWOC resp. trainers

NB 4: Secretariaat materiaal door Secretaris (IT, inventaris, etc)

 

Coordinator treedt na 2017 terug, vacature voor vervanger staat open.

 

JL, 12/11/17