Bestuur en commissies

Het bestuur van Delta Sport bestaat uit voorzitter Sebastiaan Heikoop, secretaris Co de Feijter en penningmeester Han van Sighem.

Momenteel is het bestuur druk met de voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering, kortweg de ALV. Deze vergadering is jaarlijks in maart, normaliter de laatste vrijdag van maart. Zo ook dit jaar. de ALV is vrijdag 29 maart in het clubhuis, nader bericht volgt. In de ALV wordt het financieel verslag gepresenteerd en de begroting voor 2020. De doelstelling van vorig jaar worden besproken, zijn ze gehaald of waarom niet. Wat zijn de nieuwe doelstellingen en verbeterpunten, allemaal zaken waarover de leden in deze vergadering hun mening kenbaar kunnen maken.

Uiteraard hoef je niet te wachten op deze vergadering, je mag het bestuur altijd aanspreken, mailen appen. Het bestuur vergadert over het algemeen de eerste maandag van de maand en daarin worden allerlei voorkomende zaken besproken.

Naast het bestuur zijn er ook diverse commissies die allerlei zaken regelen en daarover verslag uitbrengen aan het bestuur.