Veilige sportomgeving

Ook bij onze jeugd is een veilige sportomgeving belangrijk. De jeugd heeft immers de toekomst.
Co & Emma zijn gisteren langs geweest tijdens de laatste training voor de kerstvakantie. Zij hebben met de kinderen de punten doorgenomen.
DE VERENIGINGSAFSPRAKEN ZIJN
1. Iedereen is welkom
2. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
3. Wij respecteren de trainers en andere vrijwilligers
4. Meedoen is belangrijker dan winnen
5. Wij passen goed op onze accommodatie en materialen
6. Als er problemen zijn, melden wij dit
7. Wij vloeken, schelden en pesten niet
8. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag

Deze verenigingsafspraken dragen bij aan een veilig en positief sportklimaat.
Nieuws Overzicht