Algemene ledenvergadering

Op vrijdag 18 september hebben we eindelijk onze algemene ledenvergadering (ALV) kunnen houden. Door de Corona-perikelen kon de geplande vergadering eind maart niet doorgaan. In een andere locatie konden we nu toch vergaderen, rekening houdend met de Corona-regels.

 

We hebben het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 vastgesteld. Ook het jaarplan 2020 en de begroting 2020 werden vastgesteld, maar die waren in februari dit jaar al opgesteld. In de komende maanden gaat het bestuur samen met de verschillende commissies voorbereidingen treffen voor het jaarplan 2021 en de begroting 2021. De bedoeling is dat deze in een ALV in november kunnen worden vastgesteld.

 

De aanwezigen kregen een korte presentatie over het nieuwe vrijwilligersbeleid te zien. De komende tijd gaan we daarmee aan de slag on andere met de hulp van een vrijwilliger coördinator.

img_20200918_204821_1.jpg 

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van voorzitter Sebastiaan Heikoop en hebben we gelukkig 2 nieuwe bestuursleden (Wietske Heerema en Yunis Stitan) kunnen benoemen. In de eerstvolgende bestuursvergadering verdelen we de taken.

 

Na de bloemen voor Sebastiaan konden we nog meer bloemen overhandigen: Ester Goedhart kreeg bloemen omdat AV Delta Sport deze week 65 jaar oud is en zijzelf ook al 65 jaar lid is! Ook kreeg Wim  Schot bloemen voor zijn inzet, nu hij zijn inzet aan het afbouwen is.
img_20200918_214441_1.jpg

img_20200918_214730_1.jpg

 

Verder kreeg Els van Zwieten de prestatiebeker voor haar prestaties het afgelopen jaar: driemaal Zeeuws Kampioenschap en twee podiumplaatsen op een Nederlands Kampioenschap.
prestatiebeker_1.jpeg

De beker van verdienste werd aan de aftredend voorzitter overhandigd.
img_20200918_215310_1.jpg

 

We hebben ook een kleine werkgroep gevormd, die zich bezig gaat houden met het thema Veilige en Vertrouwde Omgeving. In de volgende ALV zal deze werkgroep een korte presentatie geven.

 

Tot slot werd een komende statutenwijziging aangekondigd. Formeel past de opgestarte trainingsgroep voor de triatlon niet binnen onze doelstelling in de statuten. Ook worden deze geactualiseerd.

 

We zijn erg blij met de opkomst en de bespreking tijdens deze vergadering.

Nieuws Overzicht