Werkgroep Vrijwilligersbeleid

De werkgroep Vrijwilligersbeleid heeft onder de bezielende leiding van Rob van der Sleen en Patrick Elfrink flinke stappen gezet. Na 3 bijeenkomsten mag de groep nu zelf aan de slag, Co de Feijter, Cor Kloet, Jolanda Schot, Maud van Liere en Henny de Jonge, gaan nu op schrift zetten wat er verwacht wordt bij een bepaalde functie. Verantwoordingen en aanspreekpunten in kaart brengen en delen aan de leden. Rob loopt stage bij de SMWO en werkt aan zijn afstudeeropdracht voor zijn opleiding Sport Marketing & Management aan de Hogeschool Rotterdam en werd bijgestaan door Patrick.

Rob heeft ons goede handvaten gegeven om de zaken kritisch te bekijken en de knelpunten te signaleren en in kaart te brengen. Grootste valkuil bleek bij ons het feit dat vrijwilligers steeds een taakje er bij krijgen/pakken en dan zoveel op hun bordje krijgen dat het overloopt. We zullen dus meer menskracht moeten zien te vinden want vele handen maken licht werk. Wat beloning en waardering voor de hulptroepen betreft doen we het al heel goed maar we moeten uiteraard altijd alert blijven. Binnenkort horen jullie meer van ons. Rob en Patrick, bedankt. We hebben heel veel van jullie geleerd!

Nieuws overzicht