ALV

Vrijdag 29 maart was de ALV in het clubgebouw. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid en de toekomstplannen toegelicht. Co de Feijter was ad interim aan de functie van bestuurslid - secretaris begonnen en is tijdens de vergadering aangenomen voor een periode van 2 jaar. De kascontrole commissie heeft de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. 

Er waren nog wat vragen van de kant van de nieuwe kantinecoördinator, binnenkort is er een gesprek met Herman en het bestuur om één en ander door te spreken, alle vertrouwen dat dat een zeer positief gesprek wordt. 

De WOC-weg wil graag financiële overzichten per wedstrijd zodat bekend is wat de (on)mogelijkheden zijn tevens hoort ze graag wat er met de sponsoren wordt afgesproken, wat biedt men en wat vraagt men daar voor terug. Zodat alle afspraken netjes worden nagekomen. 

Hans Bevelander had een hele lijst met tips betreffende de jeugd. Hij had deze al schriftelijk doorgegeven zodat het bestuur deze rustig door kan nemen en de bruikbare invoeren en of pimpen. 

Het voorstel om na 4 jaar de contributie licht te verhogen werd met algemene stemmen aangenomen.

Vanuit de Bosbokken / Zandloaper hoek wil men graag dat de contributie voor deze groepen op de website wordt vermeld.

De trainers van de loopgroepen hebben wat vragen die hadden ze graag van tevoren door gegeven maar de link op de website bleek  niet te werken. Uiteraard konden ze via de reguliere link naar het bestuur gemaild worden. Het lijkt dat hier nog een gesprek nodig is om de knelpunten op te lossen.

De vergadering werd afgesloten met een woord van dank door de voorzitter en een drankje van de club.

Nieuws overzicht